Litigation Investments

No Cure No Pay & ProcesfinancieringUNDER CONSTRUCTION

Wij financieren kansrijke claimzaken middels private investeringsfondsen. Wij vergroten de toegang tot het recht voor bedrijven en burgers, en verminderen de machtsongelijkheid.

Wij behandelen kansrijke bedrijvenclaims, individuele claimzaken en massaclaims. Ingeval wij een claim ter hand nemen doen wij dit op basis van No Cure no Pay.

De founders van Litigation Investments en diverse betrokken investeerders hebben vele jaren ervaring met het investeren in kansrijke claimzaken, zowel binnen als buiten Europa. Veel (gefinancierde) claimzaken komen niet in de publiciteit en voor de rechtbank, maar worden geschikt. Medio 2012 is het idee ontstaan - en zijn de ontwikkelingen begonnen - om een internationale organisatie te gaan opzetten welke zich dient bezig te houden met “No Cure No Pay & Procesfinanciering”. Litigation Investments werd geboren. Litigation zal een “full-service organisatie” zijn en als procespartij fungeren, en de volledige verantwoordelijkheid dragen voor haar claimzaken en de financiering daarvan. Litigation Investments zal in Nederland, en binnen Europa, een unieke positie gaan innemen. Verwachting is dat Litigation Investments zich in het tweede kwartaal 2017 zal gaan presenteren in de media, en een aantal spraakmakende en omvangrijke claims in de openbaarheid zal brengen. 

In de Verenigde Staten zijn individuele claimzaken en massaclaims (Class Action Lawsuits, ofwel groepsvorderingen) een normaal verschijnsel, en mogen advocaten op basis van No Cure No Pay werken. In Amerika hoeven gedupeerden enkel een vergoeding aan advocaten te betalen als de zaak gewonnen is, en er tot uitbetaling van een schadevergoeding is gekomen.

Wij financieren kansrijke claimzaken middels private investeringsfondsen, dit mede omdat in Nederland advocaten niet op basis van No Cure No Pay mogen werken. Door onze financieringsformule kan ons team van adviseurs en topadvocaten claimzaken ten uitvoer brengen zoals in Amerika gebruikelijk is. Dus gedupeerden betalen pas een vergoeding als de zaak is gewonnen, en er een schadevergoeding tot uitbetaling is gekomen.

Door onze formule is er een uniek en buitengewoon aantrekkelijk investeringsfonds/beleggingsfonds ontstaan voor investeerders. De private investeringsfondsen bieden profitabele rendementen. Dit daar onze adviseurs en advocaten enkel kansrijke claimzaken selecteren en in behandeling nemen. 

In Nederland (en binnen Europa) bestaat er – tussen het MKB en grote ondernemingen – een buitengemeen grote juridische machtsongelijkheid. Tussen niet vermogende burgers/partijen en financieel krachtige organisaties bestaat er een enorme juridische machtsongelijkheid. Dit komt omdat procederen voor kleinere ondernemingen en niet vermogende partijen onbetaalbaar is. Wie niet beschikt over voldoende financiële middelen - en niet de beste advocaten/adviseurs kan betalen - kan in Nederland juridisch niet ten strijde trekken.

Grote partijen hebben voldoende mogelijkheden om procedures en de procesgang eindeloos te rekken en gecompliceerd te maken. Enkel partijen met voldoende financiële middelen kunnen tegenstand geven. Nederland heeft (nog) geen claimcultuur en advocaten mogen niet op No Cure No Pay werken. Hierdoor komen grote organisatie en/of financieel krachtige partijen – waaronder ook overheidsorganisaties - vaak overal mee weg.

Door onze diensten kunnen er claimzaken aangepakt worden die anders blijven liggen, omdat gedupeerden niet beschikken over voldoende gelden en/of niet bij machte zijn om de beste adviseurs/advocaten aan te trekken.

Middels onze wegen zullen ook grote ondernemingen en overheden (als ook bestuurders/politici/managers) hun verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid niet ontlopen. En indien nodig via rechtswege ter verantwoording  geroepen worden. Middels onze investeringsgroep (waaraan zeer vermogende personen/families uit binnen- en buitenland deelnemen) hebben wij toegang tot een uitzonderlijk groot vermogen. Indien een claim kansrijk is kunnen wij met elke partij de juridische strijd aangaan. En zijn wij bij machte om iedere partij aansprakelijk te stellen, en indien nodig te dagen voor de rechtbank, ingeval men voor een zaak verwijtbaar en schadeplichtig is.

Als het voor een grote partij duidelijk is dat een kleine organisatie en/of een niet vermogende gedupeerde een grote pot geld achter zich heeft en geld geen rol speelt, is er een veel grotere bereidheid tot schikken. Veel claimzaken komen hierdoor tot een schikking.

Voor elke kansrijke claimzaak die wij selecteren stellen wij een investeringsmemorandum op en realiseren we een private investeringsfonds. Merendeel van de claimzaken wordt enkel via de bij ons aangesloten investeerders gefinancierd, en wordt geen openbaar investeringsfonds/beleggingsfonds. Sommige zaken blijven uit de media, en bepaalde zaken brengen we – in het belang van de zaak - bewust in de media. Claimzaken die geschikt zijn voor een beursgang zullen naar de beurs gebracht worden.

Komende periode zal er aanvullende informatie verschijnen op de website. En zullen de namen van betrokken personen en organisaties voor onderstaande onderdelen verschijnen.

·         Supervisory Board

·         Advisory Board  

·         Executive Board

·         Selection Committee  

·         Investment Board  

·         Legal Board

·         Claim Settlement Board

·         Claim Administrators

·         Communications & Public relations

·         Media support

·         Foundations

·         Donation Fund for Social Injustice & Social Inequality

 

 

© 2014 Litigation Investments ~ Claim Organization - All Rights Reserved